Ingangskeuring

Keuring van goederen na aflevering bij de inkopende organisatie voordat de goederen als goedgekeurd worden opgenomen in het magazijn of worden gebruikt. Ook wel ingangscontrole genoemd.