Informele prognoses

Prognosemethode die niet is gebaseerd op een systematische rekenmethode, maar op persoonlijk inzicht. Kan wel een getalsmatige uitkomst hebben. Zie ook prognosemethoden.