Informatieplicht

Bij e-commerce: degene die een dienst van de informatiemaatschappij (zie aldaar) verleent, moet zijn wederpartij op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informeren over de volgende punten: het tot stand komen van de overeenkomst; archivering van de overeenkomst; herstelmogelijkheden (onbedoeld ‘drukken op de knop’ mag niet leiden tot een ongewilde overeenkomst); talen waarin een overeenkomst kan worden gesloten; onderschreven gedragscode(s).