Informatieplan

Het opstellen van een informatieplan is onderdeel van de voorbereiding van een onderhandeling. Een informatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 

(1) de aanvullende informatie die we van de leverancier willen verkrijgen;

(2) aanvullende informatie die wij aan de leverancier willen verstrekken;

(3) de informatie die wij niet aan de leverancier willen verstrekken;

(4) een agenda voor de onderhandeling;

(5) een brief waarin de leverancier wordt uitgenodigd en waarin de eis wordt opgenomen dat de gesprekspartners beslissingsbevoegd moeten zijn.