Informatie integratieniveau

Eerste niveau van ketenintegratie waarbij met name aandacht is voor de afstemming van de informatiestromen.