Inflatie

Inflatie heeft diverse betekenissen. De eerste betekenis is die van het groter worden van de geldstroom, monetaire inflatie. De tweede betekenis sluit aan bij het dagelijks spraakgebruik, namelijk inflatie als het stijgen van het gemiddeld prijsniveau, de prijsinflatie. Als de prijzen stijgen, daalt de koopkracht van het geld; ik kan met dezelfde euro minder kopen. Daarom wordt inflatie ook wel eens omschreven als geldontwaarding of koopkrachtverlies. We onderscheiden twee soorten prijsinflatie: bestedingsinflatie en kosteninflatie. Zie aldaar en zie ook autonome kosteninflatie en loonkosteninflatie. Inflatie wordt meestal in indexcijfers weergegeven; zie ook indexcijfer.