Indirecte vertegenwoordiging

Situatie waarin de vertegenwoordiger op eigen naam, maar voor rekening van de vertegenwoordigde handelt. Zie ook directe vertegenwoordiging, vertegenwoordiging.