Indirecte kosten

Kosten kunnen worden onderverdeeld in direct en indirect. Bij indirecte kosten is er geen sprake van een duidelijke relatie tussen de kosten en de geproduceerde producten of diensten. Om deze indirecte kosten toch te kunnen toerekenen aan de producten of diensten hebben we een tussenstap nodig: een verbijzonderingsmethode. Dit is een tussenstap om de kosten zo zuiver mogelijk te kunnen toerekenen. Zie ook directe kosten en verbijzonderingsmethode.