Indirecte executie

Houdt in dat de schuldenaar wordt aangezet tot het verrichten van de geweigerde prestatie (prestatie is hier niet het betalen van geld), bijvoorbeeld door middel van dwangsommen.