Indicatoren van macht

Een diagnose van de machtsverhoudingen tussen personen en partijen in een organisatie kan worden verkregen door te letten op een aantal indicatoren: de machtsbases, consequenties van macht, reputaties, vertegenwoordiging in commissies en adviserende en besluitvormende organen.