Indexcijfer

Verhoudingscijfer dat het verloop van een grootheid in de tijd weergeeft. Zie ook partieel indexcijfer en samengesteld indexcijfer.