Impasse

Bij onderhandelen: moment in een onderhandeling waarbij – gewild of ongewild – de standpunten van beide partijen zo ver uit elkaar komen te liggen dat de kloof onoverbrugbaar lijkt.