Immateriële vaste activa

Alle vaste activa die niet vallen onder de andere soorten vaste activa (materiële en financiële vaste activa). De twee meest voorkomende immateriële vaste activa zijn goodwill en kosten van onderzoek en ontwikkeling. Zie ook balans.