ICT-Office Voorwaarden

Begin 2009 heeft ICT-Office, de branchevereniging voor IT-, Telecom-, Internet en Officebedrijven in Nederland, een nieuwe set algemene voorwaarden geïntroduceerd: de ICT-Office Voorwaarden. De ICT-Office Voorwaarden vervangen drie andere versies algemene branchevoorwaarden die door ICT-Office eerder zijn uitgegeven, waaronder de FENIT-voorwaarden. De ICT-Office Voorwaarden bevatten spelregels die bruikbaar zijn tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie. Evenals de FENIT-voorwaarden zijn de ICT-Office Voorwaarden eenzijdig in het voordeel van de opdrachtnemer. Voor de opdrachtgever is het verstandig om te bepalen welke van deze voorwaarden acceptabel zijn en welke niet.