Hypotheekrecht

Een beperkt recht op registergoederen om een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers op die goederen te verhalen.