Hup-stelsel

Stelsel voor de waardering van activa op de balans. Baseert zich voor de waardering op de feitelijk in het verleden betaalde bedragen. Zie ook waarderingsgrondslag.