Hulpzaken

Zaken die ter uitvoering van een prestatie worden gebruikt en waarvoor, bij gebreken daarin, de schuldenaar in beginsel aansprakelijk is.