Hulppersonen

Personen die, al dan niet in dienstverband, voor de prestatie worden gebruikt en voor wier tekortkomingen de opdrachtgever aansprakelijk is.