Hulpkostenplaats

Een term uit de kostenplaatsmethode (zie aldaar). Een logische groepering van indirecte kosten die samenhangen, niet echt een onderdeel van het bedrijf. Bijvoorbeeld de kosten van energie of de kosten van huisvesting.