HPP

Afkorting van hoofdproductieplan. Zie aldaar.