Horizontale synergie

De inkoopkracht wordt vergroot als we inkopers van meerdere afdelingen of business units bij elkaar zetten. Het totale volume van de inkopende organisatie wordt gecombineerd, bijvoorbeeld naar leverancier of naar product. We gaan op zoek naar volumekorting. Zie ook synergie.