Horizontale samenwerking

Samenwerking tussen partijen uit verschillende bedrijfskolommen of ketens om zodoende wederzijds concurrentievoordeel te behalen. Voorbeeld: als er een alliantie wordt gevormd met concurrenten of concurrerende ketens. Zie ook verticale samenwerking.