Horizontale integratie

Andere term voor horizontale diversificatie. Zie aldaar.