Horizontaal marketingsysteem

Een distributiekanaal of -kanalen waarin tussen organisaties op hetzelfde niveau wordt samengewerkt.