Hoofdkostenplaats

Een term uit de kostenplaatsmethode (zie aldaar). Hoofdkostenplaatsen zijn die organisatorische eenheden of afdelingen die rechtstreeks een prestatie leveren aan de eindproducten of diensten. Bijvoorbeeld de afdelingen met de machines in een productiebedrijf of de afdelingen met consultants in een adviserend dienstverlenend bedrijf.