Hoeden van De Bono

Model over het nemen van beslissingen waarin zes denktypes worden onderscheiden: (1) witte hoed: objectief denken vanuit de invalshoek van feiten, cijfers en andere informatie; (2) rode hoed: denken vanuit gevoelens en intuïtie; (3) zwarte hoed: rationeel denken vanuit de logisch negatieve invalshoek; (4) gele hoed: rationeel denken vanuit de logisch positieve invalshoek; (5) blauwe hoed: denken vanuit procesbeheersing en hebben van overzicht; (6) groene hoed: denken vanuit een creatieve invalshoek, ideeën en alternatieven opperen.