Historische vergelijking

Methode voor analyse en kostenreductie. Doel is het vergroten van de kennismacht bij de onderhandelingen. Hiertoe wordt de huidige offerte vergeleken met de prijzen die in het verleden zijn betaald. Bij deze methode moet met een aantal aspecten rekening worden gehouden: (1) aangenomen wordt dat de prijsanalyses in het verleden juist waren en daarmee als vergelijkingsmateriaal valide zijn; (2) historische prijzen moeten worden gecorrigeerd voor de inflatie; (3) er moet worden gelet op de mogelijke invloed van technische veranderingen en gewijzigde marktomstandigheden.