Herroepen van een aanbod

Wijzigen van een aanbod. Deze term wordt in de wet niet verder gedefinieerd.