Herroepelijk accreditief

Bij documentair krediet (zie aldaar): een opdracht tot het doen van betalingen aan de verkoper voor rekening van de koper. Dit krediet kan echter te allen tijde en zelfs zonder mededeling aan de verkoper worden gewijzigd of ingetrokken. Ook de issuing bank kan tot intrekking overgaan. Zie ook accreditief, issuing bank.