Herroepelijk aanbod

Ieder aanbod dat niet onherroepelijk is.