Herhalingsaankoop

De inkoopsituatie die voor wat betreft het product en de leverancier(s) overeenkomt met een reeds eerder geplaatste order.