Hedgen

Als iemand goederen heeft gekocht, dan loopt hij een prijsrisico. Dat is het risico dat tussen het afsluiten van de transactie en het betalen de marktprijs verandert. Indien de verandering in de marktprijs ook tot uiting komt in de verkoopprijs van de inkopende organisatie, daalt (of stijgt) de marge. Met hedgen in de termijnhandel kan dit risico worden gedekt. Het principe van het hedgen ligt erin dat, als iemand op termijn grondstoffen op de echte markt gekocht heeft, hij het risico afhedged door een tegengestelde actie te doen op de termijnmarkt (ofwel verkopen op termijn). Als op de echte goederenmarkt verlies wordt geleden door een stijging van de prijzen, dan wordt op de papieren markt op de beurs winst gemaakt, en andersom.