Hazard analysis critical control points

Afgekort HACCP. Richtlijn die zich bezighoudt met de productie en distributie van voeding. Een systematische benadering waarbij alle kritische punten in de voedingsketen in ogenschouw worden genomen.