Harmonisatie van wet- en regelgeving

In internationaal verband is de wens uitgesproken dat jaarverslagen van ondernemingen uit de diverse geïndustrialiseerde landen met elkaar moeten kunnen worden vergeleken (= harmonisatie). Zie generally accepted accounting principles, IFRS-normenInternational Financial Reporting Standards, code-Tabaksblad en Sarbanes-Oxley Act.