Handelingsbevoegdheid

De bevoegdheid hebben om rechtshandelingen te verrichten.