Half gestandaardiseerd interview

Interview waarbij het thema is onderverdeeld in subthema’s. De geïnterviewde is niet vrij in de keuze van de onderwerpen die aan de orde zullen komen. Hij is wel vrij in de manier van antwoorden.