Gunningscriteria

Criteria waarop de offertes worden vergeleken om te beoordelen in welke mate ze voldoen aan de beoogde doelstellingen. Voorbeelden van criteria zijn kwaliteit, levertijd en prijs. Op grond van de beoordeling op de criteria wordt een ranking van de offertes gemaakt.