Gunningsbesluitvormingsproces

Het proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een besluitvormingsmethode om te komen tot een juiste gunning.