Growth-share matrix

Andere term voor de BCG-matrix. Zie aldaar.