Grootteklassen rechtspersonen

In de wet gemaakt onderscheid tussen rechtspersonen: kleine, middelgrote en grote. De criteria zijn: balanstotaal, netto-omzet en aantal werknemers. De klasse bepaalt welke gegevens de rechtspersoon jaarlijks openbaar moet maken/moet publiceren.