Grondwet

Deze wet regelt in grote lijnen hoe de overheid eruit ziet, welke rechten burgers hebben tegenover die overheid en welke plichten de overheid heeft tegenover de burgers.