Grondstoffen

Goederen die nog geen of slechts een minimale transformatie hebben ondergaan en die dienen als basismateriaal voor het productieproces. Te onderscheiden zijn: fysieke grondstoffen (bijvoorbeeld steenkool, ijzererts) en natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld: graan, soja).