Groepsdenken

Een manier van denken die mensen gebruiken wanneer ze te nauw betrokken zijn bij een groep. De eigen onafhankelijkheid wordt ingeleverd omwille van unanimiteit binnen de eigen gelederen. Dit groepsdenken kan ertoe leiden dat de leden van de groep niet meer in staat zijn om alternatieve voorstellen realistisch te beoordelen. Objectiviteit wordt vervangen door sociaal-psychologische druk.