Grijze lijst

Lijst in het Burgerlijk Wetboek met bedingen in algemene voorwaarden die (voor consumenten) vermoed worden onredelijk bezwarend zijn. Zie ook zwarte lijst.