Grensmonsters

Een monster waarbij is aangegeven wat de toleranties zijn van de specificaties. (bijvoorbeeld de donkerste en de lichtste).