Government Procurement Agreement

Afgekort GPA. De GPA is een verdrag dat in het kader van de WTO (World Trade Organisation, Wereld Handels Organisatie) is gesloten over de grotere vrijmaking van de markt voor overheidsopdrachten. Dit verdrag heeft tot gevolg dat landen die partij zijn bij deze overeenkomst elkaar moeten toelaten op hun markten voor overheidsopdrachten, echter onder voorwaarden die onderling kunnen verschillen. De GPA geldt niet automatisch voor alle landen van de WTO, maar alleen voor die landen die tot de GPA zijn toegetreden. Naast de Europese Unie zijn dit: Zwitserland, Noorwegen, Japan, Canada, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Hong Kong, Israël, Singapore, Aruba en Liechtenstein.