Goodwill

Het bedrag dat bij aankoop van een onderneming wordt betaald bovenop de intrinsieke waarde van de onderneming. Het is een vergoeding voor toekomstige winsten.