Gijzelaarstechniek

Onderhandelingstactiek die wordt gebruikt om de wederpartij tot nieuwe concessies te dwingen op het moment dat deze onder tijdsdruk staat en/of alleen tegen hoge meerkosten een alternatieve leveringsbron kan vinden.