Gewogen factor score methode

Compensatorische offertevergelijkingstechniek. Aan ieder gunningscriterium wordt een gewicht toegekend. Hoe belangrijker het criterium, hoe hoger het bijbehorende gewicht is. De som van de gewichten is 1. De score van een offerte op een criterium wordt vervolgens vermenigvuldigd met het gewicht van het criterium. Vervolgens worden de gewogen scores van alle criteria opgeteld zodat de totaalscore voor de offerte wordt verkregen. Deze totaalscores worden onderling vergeleken.