Gewichtskorting

Kortingen die van het brutogewicht worden afgetrokken, zoals extra tarra, tarra en rafatie. Netto gewicht = bruto gewicht minus kortingen op gewicht.